Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

Έκλεισε το mywotstats.com

Με την παρακάτω ανακοίνωση το mywotstats.com, που προμήθευε με πολύ χρήσιμα στατιστικά και μια ευρέως χρησιμοποιούμενη forum signature, τους παίκτες του WoT, κλείνει τις πόρτες του στο κοινό. Πλέον θα πρέπει να ανατρέξουμε σε άλλα sites όπως WotLabs κλπ.

After 19 months, MyWOTStats.com has come to an end. It was a lot more than what I'd ever hoped for when I first started it. Thank you to those who supported the site and used it.
I had a limit as far as how much I was willing to put into this site. It was a challenge to get the most out of what I can get from a hosting provider. I was extremely successful in that but at the end of the day, there still is a limit.
Again, thank you for using the site. Please support the other similar sites. I know they put a lot of effort and money into it.


stump

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου